HOGERE LEEFTIJDSGRENS SCHENKINGSVRIJSTELLING

De leeftijdsgrens voor de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling (2013: € 24.676) is met ingang van 1 januari 2013 verhoogd van 35 naar 40 jaar. Indien uw kind 40 jaar of ouder is, kunt u toch belastingvrij aan uw kind schenken als zijn/haar partner jonger is dan 40 jaar.

Een partner van uw kind kan deze schenking ook ontvangen als deze persoon al een schenking ontving van de eigen ouders. Bovendien kunt u ook aan deze schenking een clausule blijven toevoegen dat deze schenking nimmer in enige goederengemeenschap van uw kind zal vallen. Als laatste is het van belang te weten dat de verhoging van de leeftijdsgrens naar 40 jaar ook geldt voor de verhoogde vrijstelling in verband met de aankoop van een woning of voor het betalen van een studie (extra schenking van € 26.371 (tarief 2013).

TVG Nieuwsbrief ontvangen?